ร่วมสมัย/ชะมวง พฤกษาถิ่น

คนหนึ่งล่ะ ชอบดูนิทรรศการภาพถ่ายแนววิถีสังคมวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างแดน

อย่างนิทรรศการภาพถ่ายศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ร้อยใจไทยอาเซียน จัดแสดงอยู่เวลานี้ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็นอีกนิทรรศการหนึ่ง เดินชมแล้วเพลินสุนทรียภาพ

นิทรรศการนี้เป็นโครงการประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมอาเซียน ปี พ.ศ. 2562 จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จากข้อมูลบอกความตั้งใจส่งเสริมศิลปินผู้เชี่ยวชาญ ศิลปินมือสมัครเล่น และประชาชนทั่วไปที่สนใจในการถ่ายภาพ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ศิลปะการถ่ายภาพได้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลาง และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรวบรวม เก็บบันทึกภาพประวัติศาสตร์ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน กลายเป็นจดหมายเหตุภาพที่ไม่ได้เกิดแต่จากหน่วยงานรัฐฝ่ายเดียว แต่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วประเทศอย่างแท้จริง

ว่าไปแล้วจดหมายเหตุภาพภาคประชาชน มีมุมภาพสื่ออารมณ์และมิติเสมือนภาพนั้นมีชีวิต ต่างไปจากภาพทางราชการ

ภาพถ่ายที่นำมาแสดงนิทรรศการนี้มี 67 ภาพ คณะกรรมการคัดเลือกมาแล้วจากผู้ส่งเข้าประกวด 1,546 ภาพ ทั้งหมดเกิดมาจากฝีมือของช่างภาพหลากช่วงอายุ ตั้งแต่วัยที่ยังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงวันหลังเกษียณที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด นอกจากนี้คำบรรยายภาพทั้งหมดยังเขียนโดยผู้ส่งเข้าประกวดทุกท่านในภาษาของเจ้าของภาพเอง ภาพและคำบรรยายจากคนในพื้นที่เอง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวในมิติและภาษที่หลากหลาย เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนไป มีคุณค่า คุณภาพและอยู่ร่วมกันอย่างสวยงาม เปรียบเสมือนวัฒนธรรม ประเพณี ที่หลากหลายของกลุ่มอาเซียนนั่นเอง

นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาศิลปะการถ่ายภาพ อีกทั้งจะเป็นองค์ความรู้สำหรับประชาชนทั่วไปให้ได้ศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีที่อาจไม่ได้พบเห็นทั่วไป ให้เราได้ชื่นชมลักษณะทางภูมิสังคม วัฒนธรรม ศาสนา ประเพณี เทศกาลที่งดงาม มีสีสันจากหลากประเทศ แฝงไว้ด้วยรากทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่อง คล้ายคลึงกันในหลายแง่มุม ทั้งแตกต่างไปในแต่ละประเทศ และภาพถ่ายยังเป็นสื่อกลางให้ประชาชนตระหนักถึงความงามและคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม อีกลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลาย มีสถานที่สวยงาม แหล่งมรดกทางธรรมชาติของภูมิภาคนี้อีกด้วย

ใครที่ชอบชมภาพถ่ายมุมสวยๆ งามๆ เชิงวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อยากชวนให้ไปยลภาพถ่ายวัฒนธรรมอาเซียน จัดแสดงถึงสิ้นเดือนสิงหาฯ นี้