ที่ทำเนียบรัฐบาล ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 13 ส.ค.ว่า ในที่ประชุม
ครม. หารือถึงการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบปี 2562 ในส่วนของงบลงทุนซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งมีการพูดถึงเรื่องเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ทั้งหลายที่มีเงินสะสม ซึ่งพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำเรียนต่อครม.ในเรื่องการปลดล็อคให้สามารถนำเงินสะสมอปท.มาใช้ประโยชน์ให้กับการลงทุนให้กับท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนให้ได้โดยเร็ว แล้วจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุมครม.ต่อไป

เมื่อถามว่า เงินสะสมอปท.มีจำนวนเท่าไร ดร.นฤมล กล่าว ไม่ได้มีการรายงานตัวเลขในที่ประชุมครม. แต่เท่าที่เคยมีการรายงานในคณะกรรมการชุดอื่นอยู่ที่ประมาณ 6 แสนล้านบาทได้ แต่จะสามารถนำมาใช้ได้ทั้งหมดหรือไม่ต้องดูเงื่อนไข กฎระเบียบข้อบังคับ ซึ่งรมว.มหาดไทยก็จะดูว่าจะสามารถปลดล็อคได้มากน้อยเพียงใด

"ท่านรมว.มหาดไทย รับปากว่าขอรับไปแล้วจะเร่งนำมาเสนอครม. ว่ามาตรการในการปลดล็อคจะทำได้อย่างไรบ้าง ท่านบอกว่ามีกฎระเบียบอยู่ แต่จะนำกลับมาเสนอให้เร็วที่สุด”โฆษกประจำสำนักนายกฯ กล่าวดร.นฤมล กล่าวอีกว่า สำนักงบประมาณมีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2562 ไตรมาสสามมาให้ครม.รับทราบ ว่ามีการเบิกจ่ายไปบ้างแล้ว

อุปสรรคข้อจำกัดอะไรที่ให้ครม.ชุดใหม่พิจารณา ที่ต้องการให้ช่วยเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน ส่วนที่ยังไม่สามารถตั้งเรื่องเบิกจ่ายก็ขอให้ดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคม เดือนกันยายนจะได้ตั้งงบประมาณผูกพันในปี 2563 ต่อไป

หากกระทรวงใดดูแล้วทำไม่ทันแล้วงบจะผูกพับไปขอให้เสนอมาเป็นงบปี 2563 เพราะอุปสงค์และอุปทานต่างประเทศชะลอตัวลง จึงอยากให้เครื่องจักรที่มีของการลงทุนภาครัฐต้องทำงาน"