วันที่ 14 ส.ค.นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประธานสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)บรรยายสรุปภาพรวมเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ให้แก่คณะทูตานุทูตประเทศสมาชิก AIPA ประเทศผู้สังเกตการณ์ และประเทศ ณ ห้องประชุม 402-403 ชั้น4 อาคารรัฐสภา

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance