จังหวัดกาฬสินธุ์ ติวเข้มคณะกรรมการโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลังลดประมาณขยะจากจำนวน 1.5 แสนตัน/ปี เหลือ 9.8 หมื่นตัน/ปี ได้รับการประเมินจากสถาบันพระปกเกล้าให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดสะอาด ที่จะเข้าประกวดในระดับประเทศ และลุ้นเป็นจังหวัดสะอาดปลอดขยะ

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษาและเอกชน โดยมีนายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
นายวีระศักดิ์ แสงโสภา รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ

ทั้งนี้ในส่วนของ จ.กาฬสินธุ์ได้มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆในการลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อใช้ในการลดขยะด้วย วิธีการ 3 วิธี คือ รีดิวส์ รียูส และรีไซเคิล ด้วยการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในหน่วยงานภาครัฐ สถานศึกษา เอกชนและประชาชน จากการดำเนินการสามารถลดปริมาณขยะทั้งในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่งมีสถานที่กำจัดขยะด้วยระบบที่ถูกต้องเพียงแห่งเดียวใน จ.กาฬสินธุ์ มาตั้งแต่ปี 2562 ทำให้ปริมาณขยะลดลงจากจำนวน 1.5 แสนตัน/ปี เหลือ 9.8 หมื่นตัน/ปี ทำให้ลดงบประมาณในการสำคัญกำจัดขยะได้เป็นจำนวนมาก โดย จ.กาฬสินธุ์ได้รับการประเมินจากสถาบันพระปกเกล้าให้เป็น 1 ใน 5 จังหวัดสะอาด ที่จะเข้าประกวดในระดับประเทศ ในการประชุมของคณะกรรมการในการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะที่ถูกต้องมีประสิทธิภาพ

ด้านนายสุรปรีชา ลาภบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุกูลนารี กล่าวว่าในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะของโรงเรียน นอกจากจะใช้หลัก 3R คือรีดิวส์ รียูส และรีไซเคิล แล้ว ยังเพิ่ม R ตัวที่ 4 คือ รีเสิร์ช คือการค้นหา ด้วยการเน้นให้เด็กนักเรียน มีจิตสำนึกในการไม่ทิ้งขยะ และการจัดการขยะจนเป็นนิสัย มีครู สภานักเรียน เป็นฝ่ายปลูกฝังค่านิยมให้เด็กนักเรียนทุกคน ทั้งในโรงเรียน และการนำไปใช้ในครอบครัว ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ ภาครัฐและเอกชนมาตลอด จนโรงเรียนได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณในความสำเร็จของการจัดการขยะจากองค์กรต่างๆ จนได้รับประกาศเป็นโรงเรียนปลอดขยะระดับจังหวัดในปีนี้
/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

field_paths/1565736822998.jpg?itok=oyDzsYUe" width="750" height="563" alt="" class="image-750 img-responsive center-block caption">

กองทุนประกันวินาศภัย