"ทหารประชาชน " ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 ออกเยี่ยมมอบรถวีลแชร์เสริมพลังใจให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 พลตรี วิชิต วงศ์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก กลุ่ม กองพลทหารม้าที่ 1 พร้อมด้วย พันเอก ณฑี ทิมเสน รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 และ พันเอก สุทธิ์เขตต์ ศรีนิลทิน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยที่ยากไร้และทุพพลภาพ ผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งได้มอบรถวิลแชร์ และถุงยังชีพ จำนวน 3 ราย ดังนี้

ท่านแรก นายตาเชา จะเสอ อายุ 60 ปี เป็นผู้สูงอายุและทุพพลภาพขาขวาขาด อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 94/พ. บ้านเทอดไทย หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ต่อมาได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ นายภคิน สุรินอุด อายุ 22 ปี ซึ่งเป็นผู้ป่วยออทิสติกมีความต้องการพิเศษ อาศัยอยู่บ้านป่าสักหางเวียง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

และ เดินทางต่อไปเยี่ยมให้กำลังใจ นายเป็ง คงทะ อายุ 55 ปี เป็นผู้ทุพพลภาพเคลื่อนไหวไม่ได้ อยู่บ้านเลขที่ 173/1 บ้านยายเหนือ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย

พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นโครงการที่จะช่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับ ผู้ทุพพลภาพและผู้สูงอายุที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดจนให้ความข่วยเหลือในเรื่องสาธารณภัยต่างๆ ตามโครงการรถเข็นวีลแชร์ ของกองกำลังป้องกันชายแดน ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 เพื่อส่งมอบให้ผู้ทุพพลภาพเพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ทุพพลภาพและมีความต้องการพิเศษ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำรงชีวิตได้ เพื่อบรรเทาความยากลำบากและเสริมพลังใจสนับสนุนให้ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพที่มีความบกพร่องทางร่างกายได้ใช้ความสามารถของตัวเองที่มีอยู่ช่วยเหลือตนเองและมีส่วนร่วมกิจกรรมต่างๆในสังคม สร้างความภาคภูมิใจ เติมเต็มกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ทุพพลภาพ ช่วยลดภาระการดูแลให้ครอบครัวได้

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก และด้วย ความห่วงใยจากแม่ทัพภาคที่ 3 ที่มุ่งเน้นให้ดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลอย่างทั่วถึง และด้วย กองกำลังผาเมือง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้มอบรถวีลแชร์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการในในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวัน และความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน