วันที่ 12 ส.ค.62 นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทำกิจกรรมจิตอาสา ทำหน้าที่แทนเด็กวัด ช่วยถือของและรวมรวมข้าวสารอาหารแห้ง ที่ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.62 โดยมีนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

กองทุนประกันวินาศภัย