นายสมชาย วรสินวัฒนา ผอ.ส่วนสื่อสารองค์กร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกทม.เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

สำนักการระบายน้ำ เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 19 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป พนักงานประจำเรือ พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก นายท้ายเรือ และพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกองระบบคลอง ผู้สนใจขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 19-23ส.ค.62 ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักการระบายน้ำ ชั้น20อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกทม.2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง สอบถามเพิ่มเติม0-2246 0259 ในวันวลาราชการ

เขตสายไหม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถย่อยกิ่งไม้) เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 29 ส.ค.62 ณ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตสายไหม สอบถาม0-2158 -7349 ในวันเวลาราชการ

เขตบึงกุ่ม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 2อัตราเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตบึงกุ่ม ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 28ส.ค. 62 ณ ฝ่ายการศึกษา ชั้น 5 สำนักงานเขตบึงกุ่ม สอบถามเพิ่มเติม 0-2364-7000 ในวันและเวลาราชการ

เขตสวนหลวง เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว22 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานทั่วไป พนักงานประจำรถ และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสังกัดฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ผู้สนใจสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 ส.ค. 62 ณ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตสวนหลวง สอบถามเพิ่มเติม 0-2322 -6688 ในวันและเวลาราชการ

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance