“PLANET”โชว์ผลงานครึ่งแรกปี 62 พลิกกำไร 160.48% รับโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมคึกคัก “ประพัฒน์”ปลื้มกำไรขั้นต้นดีขึ้นต่อเนื่อง เดินหน้าสร้างฐานลูกค้าใหม่ มั่นใจที่เหลือของปีทิศทางธุรกิจสดใส ตั้งเป้ารายได้เติบโต 15-20%

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ กรรมการ ผู้อำนวยการและหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน)หรือ PLANETผู้ประกอบธุรกิจให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจรเปิดเผยว่า ผลประกอบการในช่วงครึ่งแรกของปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 0.80 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ขาดทุน 1.32 ล้านบาท บริษัทสามารถทำกำไรเพิ่มขึ้น 2.12 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 160.48% มีรายได้รวม 326.23 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 361.45 ล้านบาท ลดลง 35.22 ล้านบาท หรือ 9.74%

โดยผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการจำนวน 165.38 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้ 141.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 16.5% และมีผลขาดทุนสุทธิ 1.12 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีขาดทุนสุทธิ 6.42 ล้านบาท บริษัทมีผลกำรไรดีขึ้น 5.30 ล้านบาท

ทั้งนี้ถึงแม้บริษัทจะมียอดขายลดลง แต่ผลจากการบริหารจัดการต้นทุนการขายสินค้าและบริการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลทำให้บริษัทสามารถทำกำไรขั้นต้นได้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างไรก็ตามด้วยเหตุที่เราต้องสำรองค่าใช้จ่ายในทางบัญชีเกี่ยวกับการสำรองผลประโยชน์พนักงานและการสำรองหนี้สูญ ซึ่งมีมูลค่ารวม 5.10 ล้านบาท ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นและเกิดผลขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่2/62

สำหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทพยายามเร่งเดินหน้าขยายธุรกิจเพื่อผลักดันให้ผลประกอบการปี 62 มีรายได้เติบโต 15-20% ตามเป้าหมาย ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นแนวโน้มทิศทางยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งในทุกกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้หลัก ประกอบด้วยกลุ่มจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์เกี่ยวกับโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคม รวมถึงผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อ PlanetComm ต่างๆที่ยังได้รับความไว้วางใจในการใช้บริการจากลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน

ขณะที่กลุ่มธุรกิจจากการขายบริการเกี่ยวกับการติดตั้ง การบริการหลังการขาย ค่าซ่อมอุปกรณ์สื่อสาร และกลุ่มธุรกิจจากการเป็นผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีกำไรขั้นต้นค่อนข้างสูงเช่น การให้บริการอินเตอร์เน็ตไฟเบอร์แท้สำหรับคอนโดมิเนียม(PlanetFiber)และธุรกิจคลาวด์ออฟฟิศ(CloudOffice)ซึ่งเป็นบริการอุปกรณ์และระบบสำนักงานอัจฉริยะบนคลาวด์ แบบเหมาจ่ายรายเดือน ปัจจุบันกลุ่มธุรกิจดังกล่าวถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดี มีโอกาสในการเพิ่มยอดขาย และมีลูกค้ารายใหม่เพิ่มมากขึ้น