วันที่ 10 ส.ค.62 ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร โพสต์แสดงความเห็นกรณีนายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ไม่ครบ ในเพจเฟซบุ๊กว่า...กรณีที่นายกรัฐมนตรีถวายสัตย์ปฏิญาณไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ 2 ประการ

ประการที่ 1. รัฐธรรมนูญได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ต้องกล่าวตามถ้อยคำที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ เท่านั้น จะแตกต่าง สั้นกว่า หรือยาวกว่า ผิดแผกแตกต่างไปมิได้ ดังนั้น การกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ จึงไม่สมบูรณ์ และเสมือนหนึ่งยังมิได้กล่าว

ประการที่ 2. ข้อความในส่วนที่ขาดหายไป เป็นส่วนหัวใจที่สำคัญมาก กล่าวคือ “จะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญทุกประการ” เท่ากับจงใจไม่กล่าวถ้อยคำเหล่านี้ เพราะมีเจตนาที่จะละเมิดรัฐธรรมนูญ และการละเมิดรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเป็นความผิดร้ายแรง ถือเป็นกบฎ

ดังนั้น เจตนาที่จะละเมิดรัฐธรรมนูญ ย่อมเป็นเจตนากบฎการถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์จึงเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ที่สุด

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน