เป็นเวลากว่า 5 ทศวรรษ ที่ "โรงเรียนดนตรียามาฮ่า" ผู้นำดนตรีศึกษาแห่งแรกของเมืองไทย ได้ดำเนินการสอน ภายใต้หลักสูตร "ยามาฮ่า มิวสิค เวิร์ดวาย เอ็ดดูเคชั่น ซิสเต็ม" รับรองโดย ยามาฮ่า มิวสิค ฟาว์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น

ในวันนี้นักเรียนไทยมากกว่าหนึ่งล้านคน ต่างเคยผ่านการเรียนการสอนดนตรีในระบบยามาฮ่า ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากนักเรียนทั่วโลก และสามารถผลิตนักเรียนดนตรี ได้มากกว่า 500,000 คน ... "ยามาฮ่า" จึงเป็น "หลักสูตรดนตรีศึกษาอันดับ 1 ในประเทศไทย

โดย "8 กุญแจสำคัญ" ที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นเฉพาะตัวของ "หลักสูตรโรงเรียนดนตรียามาฮ่า สถาบันดนตรียามาฮ่า" ในการพัฒนาเด็กไทย ได้แก่

1. การศึกษาที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก (Timely Education) คำนึงถึงพัฒนาการและความสามารถทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กๆ ให้เหมาะกับช่วงอายุและวัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 2.5 ปีขึ้นไป จนถึงวัยผู้ใหญ่แบบไม่จำกัดอายุ

2. การสอนดนตรีแบบบูรณาการ ที่เน้นองค์รวมทางดนตรีศึกษา (Fostering of Comprehensive Music Education)
ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ครบถ้วน อาทิ การฟัง การร้องโน้ต การเรียน และทฤษฎีดนตรี รวมทั้ง การเรียนการสอนเป็นกลุ่ม (Group Lesson) เสริมประสบการณ์ดนตรีใหม่ ๆ ให้กับเด็ก

3. เปิดโลกจินตนาการทางดนตรีแบบไร้ขีดจำกัด (Rearing of Creativity) ให้ความสำคัญในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรีให้เกิดความสนุกสนาน สร้างจิตสำนึกเด็กๆ ให้มีลักษณะนิสัย ได้แก่ “หัวใจที่รักการฟัง” “ความปรารถนาที่จะร้องเพลง” “ความตั้งใจที่จะเล่นดนตรีอย่างสนุกสนาน” และ “จิตใจที่รักการแสดงออก” ติดตัวไปเมื่อจบหลักสูตร และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ดนตรีหลากหลายรูปแบบ

4. ครูผู้สอนที่มีคุณภาพ (High Standard Teacher) ได้รับการพัฒนาอบรมทักษะทางดนตรี และควบคุมมาตรฐานการสอน โดยสถาบันดนตรียามาฮ่า (สยามกลการ) ทำให้คุณครูต้องพัฒนาทักษะทางดนตรีอย่างต่อเนื่องให้ทันกับยุคสมัยในปัจจุบัน

5. หลักสูตรมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก (Worldwide Uniform Educational System)
ได้รับการพัฒนาให้เหมาะกับผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักสูตรสากลที่นิยมเรียนมากที่สุดทั่วโลก และมียอดนักเรียนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

6. มีเวทีดนตรีเพื่อก้าวสู่ระดับสากล (International Stage Performance Opportunities)
เข้าร่วมกิจกรรรมดนตรีตลอดปี เพื่อโชว์ความสามารถทางดนตรีก้าวไปสู่เวทีระดับประเทศ อาทิ Yamaha Thailand Music Festival เพื่อก้าวสู่การเป็นตัวแทนประเทศ และเวทีต่างๆ ในระดับสากล เช่น International Junior Original Concert, Asia Pacific Electone Drums Competition, Yamaha Popular Music Asian Beat Challenge และอื่นๆ มากมาย

7. มีการวัดประเมินผลเมื่อจบหลักสูตร (Grade System)
มีการสอบเพื่อวัดและประเมินผลในแต่ละระดับมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น สามารถใช้อ้างอิงได้ทั่วโลก และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกว่า 40 ประเทศทั่วโลก และยังมียอดนักเรียนสอบสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย

8. เครื่องดนตรีที่ทันสมัยและมีคุณภาพ (Advance qualities musical instrument) มีเครื่องดนตรี และอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ทันสมัยและมีคุณภาพมาตรฐานสากลแบรนด์ Yamaha และมีศูนย์บริการเครื่องดนตรีที่พร้อมให้บริการ และคอยแนะนำปรึกษาทุกปัญหา

สถาบันดนตรียามาฮ่า ยังคงมุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรดนตรี ควบคู่กับพัฒนาทักษะเยาวชนไทย เพื่อความเป็นเลิศทางดนตรี ก้าวสู่ Trends in Music Education in Thailand

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน