วันที่ 10 ส.ค.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ทวีตข้อความวนทวิตเตอร์ระบุว่า...ในวิกฤตสงครามการค้า และ สงครามค่าเงิน รมว. คลังน่าจะต้องหาทางรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น การคิดแจกเงินให้เที่ยว 1,500 บาทในสถานการณ์นี้ไม่น่าจะสมเหตุผลใครจะมีจิตใจเที่ยวในภาวะนี้ เป็น รมว. คลัง คิดได้เท่านี้ก็พอมองเห็นอนาคตไทยที่มืดมนแล้ว #คิดเป็นแต่แจกเงิน #ประเทศไทยจะรอดไหม

กองทุนประกันวินาศภัย