วันที่ 9 ส.ค.62 นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางปาลิดา คำพิบูลย์ รองนายก อบจ.หนองบัวลำภู นายสมยศ อุประ ประธานสภาฯ อบจ.หนองบัวลำภู สมาชิกสภาฯ อบจ.หนองบัวลำภู นายสินศักดิ์ชัยเดช บรรยงค์ ปลัด อบจ.หนองบัวลำภู หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อบจ.หนองบัวลำภู นายจรูญ เกลียวทอง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเข้าร่วม และประชาชนจิตอาสา รวมกว่า 300 คนร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ 230 ต้น รอบสวนสาธารณะเขื่อนบั้งไฟแสน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่ป่าให้มีความอุดมสมบูรณ์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี และร่วมมือร่วมใจกัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance