ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการผลิตผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร เปิดเผยว่า ด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพจากพืชสมุนไพรและการใช้บริการด้านสุขภาพที่ผสมผสานทางด้านการแพทย์แบบองค์รวม กำลังนิยมมากทำให้มีอัตราเติบโตด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้มีผู้ประกอบการธุรกิจด้านนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งขนาดกลาง ขนาดย่อม รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แต่การสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์จะได้รับความน่าเชื่อถือ จะต้องมีกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ วิจัยและการผลิตที่ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและความปลอดภัย

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มทร.ธัญบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาผู้ประกอบการด้านผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร โดยนำสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์แต่ละท้องถิ่น ทั้ง6จังหวัด จากปทุมธานี ปราจีนบุรี สระแก้ว พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครพนม นำร่องเข้าร่วมเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่เป็นนวัตกรรม

มีทั้งจัดฝึกอบรมพื่อเป็นแนวทางสร้างอาชีพและพัฒนาธุรกิจให้ดีขึ้น พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากพืชอัตลักษณ์ของจังหวัด วิจัยพัฒนาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ประเมินความเป็นไปได้ ก่อนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต จัดนิทรรศการแสดง ณ ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ดีดีมอลล์ จตุจักร กทม.

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า มทร.ธัญบุรีกับจังหวัดได้นำพืชอัตลักษณ์ของปราจีนบุรี มาสร้างสรรค์ต่อยอดด้วยงานวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดส้มโอ สครับขัดผิวจากถ่านไม้ไผ่ เซรั่มบำรุงผิวจากดอกปีบ

ขณะที่ นายรุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี กล่าวว่าผู้ประกอบการจากสระบุรีตอบรับอย่างดีต่อโครงการฯ โดยทั้ง มัลเบอร์รี่ ดอกเข้าพรรษา และข้าวเจ๊กเชย ที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ได้วิจัยพัฒนาประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ประเมินความเป็นไปได้ของสารสกัดจนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติ