วันนี้ 8 สิงหาฯ วันอาเซียน (ASEAN) ไทยร่วมกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจัดกิจกรรมหลากหลาย ศิลปะการแสดง สาธิตอาหารขนม “มะพร้าว ของดี วิถีอาเซียน” และอื่นๆ

วันนี้ (8 ส.ค. 62) ที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวเปิดกิจกรรมวันอาเซียน ประจำปี 2562 ว่า กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่คล้ายคลึงกัน ตลอดจนมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างกันมายาวนานนับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 52 ปี โดยในปีนี้เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน รัฐบาลและกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายในการสร้างบทบาทของไทยในเวทีอาเซียนและประชาคมโลกโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเนื่องในวันอาเซียนตรงกับวันที่ 8 ส.ค. วธ. ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนจัดกิจกรรมขึ้นที่ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนจนถึงวันที่ 10 ส.ค.

สำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลต์ ประกอบด้วย การแสดงชุด “VIVA ASEAN” การเสวนา “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน : หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน" นิทรรศการ “ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน” และ กิจกรรมสาธิต อาหาร และขนมที่ใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลัก “มะพร้าว ของดี วิถีอาเซียน” โดยผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสมาชิกอาเซียนประจำประเทศไทย อาทิ ฟิลิปปินส์นำเสนอ “บิโคล เอ็กซ์เพรส” หรือหลนเนื้อไก่ เวียดนามนำเสนอของหวาน ยอดนิยม ได้แก่ สาคูมะพร้าวอ่อน เฉาก๊วยถั่วแดงราดน้ำกะทิ และขนมสามสีหรือขนมรวมมิตร อินโดนีเซียนำเสนอ Dadar Gulung หรือแพนเค้กมะพร้าวสไตล์อินโดนีเซีย และ Semar Mendhem หรือเครปห่อข้าวเหนียว ประเทศไทยนำเสนอขนมที่ทำจากมะพร้าว ได้แก่ มะพร้าวแก้ว เกสรชมพู่ และวุ้นมะพร้าว และการสาธิตอาหารของกัมพูชา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเล่นเกมและตอบคำถามเกี่ยวกับอาเซียนชิงรางวัลด้วย