ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสมัครแข่งขันMini Science and Math Olympiad ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบทีม ทีมละ5คน สมาชิกของทีมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 –มัธยมศึกษาปีที่ 6ข้อสอบครอบคลุม8 วิชา คือ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิทยาศาสตร์โลก  รวมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโอลิมปิกวิชาการ และโครงการ สอวน.

 การแข่งขันมีทั้งหมด 2 รอบ คือ รอบคัดเลือก สมัครเป็นทีมและสอบออนไลน์ที่  https://www.imso30.com โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้จนถึง 20สิงหาคมนี้ จะเปิดให้ทดลองระบบสอบแข่งขันในวันที่ 15 – 17สิงหาคม ซึ่งจะไม่มีการเก็บคะแนนในช่วงทดสอบระบบนี้  รอบสุดท้ายจะคัดเลือก 20 ทีม เพื่อเข้าแข่งขันภายในงาน "3 ทศวรรษ น้ำพระทัยสมเด็จเจ้าฟ้าสู่โอลิมปิกวิชาการ" วันที่ 25 - 26 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ดูรายละเอียดที่https://www.imso30.com