พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องอัฐบริขาร ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่ เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว วันที่ 7 สิงหาคม 2562

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงเลื่อมใส ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและสืบสานพระราชปณิธาน”ธรรมราชินี” กับทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยพระสงฆ์ที่ชราภาพ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญเครื่องอัฐบริขาร ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรมพระราชทาน ไปถวายแด่พระครูปลัดบุดดา ปัญฺญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วันนี้ (7 ส.ค.62) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา เชิญเครื่องอัฐบริขาร ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม เครื่องนอน และไม้เท้าพระราชทาน ไปถวายแด่ พระครูปลัดบุดดา ปัญฺญาธโร อายุ 108 ปี พรรษา 29 เจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

ในโอกาสนี้ พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปนมัสการกับพระครูปลัดบุดดา ฯ ให้ทราบ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน เพื่อประกอบอาหาร พระราชทานให้กับประชาชนที่มาร่วมแสดงมุทิตาจิตและมุทิตาสักการะ ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

พระครูปลัดบุดดา ปญฺญาธโร เกิดเมื่อ พ.ศ.2454 ที่บ้านโคกอู่ทอง ตำบลโพธิ์งาม อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อ พ.ศ.2470 พร้อมกับศึกษาเล่าเรียนพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อุปสมบทครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2477 พร้อมกับหลวงพ่อโสฬส ยโสธโร วัดโคกอู่ทอง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี อุปสมทบครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2534 ณ อุโบสถวัดทุ่งพระ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน เป็นพระสงฆ์ที่มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส เป็นพระนักพัฒนาถึงพร้อมด้วยคันถธุระและวิปัสสนาธุระ ปฏิบัติกิจวัตรไม่เคยขาด ทำวัตรเช้า-เย็น บิณฑบาต เจริญจิตภาวนา แม้ปัจจุบันจะมีอายุมากแล้วก็ยังคงปฏิบัติเหมือนเดิม เป็นที่เคารพศรัทธาของสาธุชนทั่วไป และศิษยานุศิษย์จำนวนมาก ตำแหน่งทางการปกครอง เมื่อ พ.ศ.2559 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าใต้พัฒนาราม ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว จนถึงปัจจุบัน