ภาคประชาชน" ยื่น "ชวน" แก้รัฐธรรมนูญ 60 อ้างหลายมาตราริดรอนสิทธิประชาชน พร้อมโล๊ะ ส.ว.สกัดการสืบทอดอำนาจเผด็จการ ชี้มีเพียงส.ส.500 คนก็เพียงพอแล้ว

วันที่ 7 ส.ค.ที่รัฐสภา นายเยี่ยมยอด ศรีมันตะ ประธานคณะกรรมการรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ภาคประชาชน พร้อมคณะ ยื่นหนังสือพร้อมรายชื่อ 50,000 รายชื่อ ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 เพื่อสร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ให้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

เนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาสาระที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยในหลายประเด็น เช่น เรื่องระบบรัฐสภา คณะรัฐมนตรี องค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ อีกทั้งในหมวดที่เกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาล ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่ลิดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชน มีเจตนาสืบทอดอำนาจจาก คสช. โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และสมาชิกวุฒิสภา