เทศบาลตำบลสารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรม อสม. กลุ่มสตรีแม่บ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่ตำบลสารภี และหน่วยงานในตำบลสารภี ทุกกลุ่มองค์กร จัดงาน “เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ ตำบลสารภี 2562 ” บนถนนต้นยางและเลียบถนนทางรถไฟเชียงใหม่ - ลำพูน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยมีการปล่อยตัว ณ ลานกิจกรรมหน้าวัดช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่

การจัดงานดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาวะทุกขภาวะของคนในอำเภอสารภี เช่น สงเคราะห์ ปัจจัยสี่แก่คนยากไร้ ที่อยู่อาศัยเสียหายจากภัยธรรมชาติ ขาดอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นที่บ้าน เพื่อพัฒนากิจกรรมจิตอาสา เพื่อสาธารณะและส่วนรวมที่ขาดแคลนงบประมาณ เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนและเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ และเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการประกอบวิชาชีพเบื้องต้นแก่คนพิการ ที่ขาดทุนทรัพย์

โดยกิจกรรมแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. เดินฮอมบุญ ระยะทาง 2 km. 33 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย ได้รับของที่ระลึก 2. วิ่งฮอมบุญ ระยะทาง 4.5 km. 33 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย ได้รับของที่ระลึก 3. ปั่นฮอมบุญ ระยะทาง 11 km. 33 ท่านแรกที่เข้าเส้นชัย ได้รับของที่ระลึก โดยผู้ที่มีสิทธิ์รับรางวัล จะต้องติดบัตรหมายเลย (BiB) ให้เห็นชัดเจน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสมัครได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 1. ที่สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ได้ในวันและเวลาราชการ 2. ทาง ออนไลน์ https://forms.gle/q4rJyFXHonEcHtJh9 3. สมัครหน้างาน ในวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลา 05.30 น.

โดยสามารถรับเสื้อและบัตรหมายเลข (BiB) ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562ระหว่างเวลา 13.00 น. - 16.00 น.
ณ ลานกิจกรรมหน้าวัดช่างเคิ่ง หมู่ที่ 4 ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เทศบาลตำบลสารภี โทร 053-325 789 ต่อ 72 , 41 หรือ กด 0 Facebook fan page : เดิน วิ่ง ปั่น ฮอมบุญ ตำบลสารภี สมัครผ่านออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/q4rJyFXHonEcHtJh9 หรือที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
++++++++++++++

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน