โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ประกาศความสำเร็จของ นักเรียนที่จบการศึกษาในปี 2562 โดยมีนักเรียนจำนวน 111 คน สามารถผ่านการคัดเลือกและคว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้ถึง 477 สิทธิ์ ซึ่งในจำนวนนี้ มี 207 สิทธิ์ เป็นสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก 100 อันดับแรก และยิ่งไปกว่านั้น มี 61 สิทธิ์ เป็นสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก 15 อันดับแรก (จัดอันดับโดย Times Higher Education World University Rankings 2019)

นายคริส ซีล ครูใหญ่ โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ไซด์ แคมปัส กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้นักเรียนโชรส์เบอรี กรุงเทพ มีความโดดเด่นจนสามารถผ่านการคัดเลือกและคว้าสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลกมาโดยตลอด เป็นผลมาจากการทำงานร่วมกันอย่างเข้มข้นเหมาะสมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายปี ทั้งคณะบุคลากรครูอาจารย์ที่มากประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ให้การดูแลสั่งสอนนักเรียนทุกคนอย่างใกล้ชิด เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กได้อย่างเต็มที่ ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ ทีมแนะแนวการศึกษาของโชรส์เบอรีที่มีความแข็งแกร่งมาก เป็นทีมงานที่ทุ่มเทเอาใจใส่และให้คำปรึกษาอย่างดีเยี่ยมอยู่เสมอแก่เด็กนักเรียนทุกคน และรวมถึงผู้ปกครองของนักเรียนด้วย ตั้งแต่ช่วยค้นหาแนวทาง เพื่อให้มั่นใจว่านักเรียนทุกคนได้รับการสนับสนุนที่ดีที่สุดเพื่อเป้าหมายที่แตกต่างกันไปตามศักยภาพ ความถนัด และความสนใจที่แตกต่าง หรืออย่างในส่วนของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนก็จัดให้มีโปรแกรม selected and trained เพื่อสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความพร้อมที่จะช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน

“ที่โชรส์เบอรี เรารับฟังนักเรียนแต่ละคนว่าต้องการอะไร ช่วยเหลือนักเรียนในการค้นหาเป้าหมายที่เหมาะที่สุดสำหรับแต่ละคน และมอบโอกาสในการที่นักเรียนจะได้พัฒนาไปสู่เป้าหมายดังกล่าวนั้น และแน่นอนที่สุดว่าเพื่อนนักเรียนด้วยกันเองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญมากที่จะช่วยสนับสนุนนักเรียนให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งเป้าไว้ รวมไปถึงบรรดาศิษย์เก่าที่จบไปแล้วที่ได้ไปเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่ดี หรือที่เรียนจบมีอาชีพการงานที่มั่นคง ก็ล้วนเป็นต้นแบบที่ดีให้กับศิษย์ปัจจุบันเอาเป็นแบบอย่าง” นายคริส ซีล กล่าว

การเตรียมตัวนักเรียนโชรส์เบอรี นอกจากจะเริ่มตั้งแต่ช่วงปฐมวัยในรั้วโรงเรียนไปจนถึงชั้นเรียนปีสุดท้ายแล้ว โรงเรียนยังรักษาสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นเหมือนคนในครอบครัว แม้ว่าเด็กจะเรียนจบไปแล้วก็ตาม นั่นเพราะโชรส์เบอรีมองว่าเป้าหมายที่แท้จริงไม่ได้หยุดอยู่แค่ความสำเร็จในขั้นต้นที่ได้เข้าเรียนต่อในสถาบันการศึกษาที่ดีเท่านั้น แต่ต้องพัฒนานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในทั้งการทำงานไม่ว่าจะในสาขาอาชีพใด และการใช้ชีวิตในทุกๆ ด้านต่อไปด้วย และที่สำคัญที่สุดคือนักเรียนได้เติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคม

นักเรียนโชรส์เบอรีหลายคนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า กว่าจะประสบความสำเร็จ ได้เข้าเรียนที่สถาบันในฝัน ต้องอาศัยการเตรียมตัวเป็นเวลาหลายปี

โดยแต่ละคน ก็มีวิธีการและเนื้อหาที่ต้องเตรียมตัวแตกต่างกัน ขึ้นกับสาขาวิชาและสถาบันที่สนใจอยากเข้าไปศึกษาต่อ ซึ่งทุกคนต้องเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการ การสอบวัดผลต่างๆ และกิจกรรมนอกหลักสูตรที่อาจจะวางแผนมาไม่เหมือนกัน และนอกจากการเตรียมตัวที่แตกต่างกันไปแล้ว สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันก็คือการได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างรอบด้านและสม่ำเสมอทั้งจากเพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง และโรงเรียนมีคุณภาพซึ่งมีครูและทีมแนะแนวการศึกษาที่เอาใจใส่และมีประสบการณ์ และนอกจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยในขั้นตอนการเข้าเรียนแล้ว ยังมองว่านี่จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะติดตัวนักเรียนไปจนถึงเมื่อได้เข้าเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น และไปจนถึงหลังจากนั้นที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว

ทั้งนี้ ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ ในทุกชั้นการเรียนการสอน สามารถติดต่อสอบถามหรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.shrewsbury.ac.th และสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้าพบพูดคุยกับครูใหญ่ พร้อมพบปะครูผู้สอน รวมทั้งเยี่ยมชมห้องเรียนและบรรยากาศการเรียนการสอนได้ทั้งที่โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพ – ริเวอร์ไซด์ แคมปัส และ ซิตี้ แคมปัส