ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 เพจ "พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒" ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ...

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 รัฐบาลขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จัดตั้งโต๊ะหมู่พร้อมพระฉายาลักษณ์ ธงชาติคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย สก ประดับดอกไม้ และกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีเหลืองตามหน่วยงานอาคาร บ้านเรือนและจัดสถานที่ลงนามถวายพระพรตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

โอกาสนี้ขอเชิญทุกภาคส่วนร่วมบรรเลงและขับร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดบทเพลง "สดุดีพระแม่ไทย" ได้ที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th และเว็บไซต์พระลาน http://phralan.in.th/coronation/downloaddetail.php?id=799

ขอบคุณภาพและข้อมูล เพจ-พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

สยามรัฐย้ายสำนักงาน