จากกรณีร้านส้มตำไก่ย่างบริเวณกำแพงเมือง ใต้สะพานปรีดี-ธำรง รินถนนอู่ทอง ได้ตั้งร้านบริเวณแนวกำแพงเมือง ซึ่งเป้นโบราณสถาน ล่าสุด เพจ "อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Historical Park" โพสต์ข้อความระบุ ...

วันที่ 3 สิงหาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. นางสาวสุกัญญา เบาเนิด ผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบร้านส้มตำไก่ย่างบริเวณกำแพงเมือง ใต้สะพานปรีดี-ธำรง รินถนนอู่ทอง หลังที่ส่งเจ้าหน้าที่เจรจาขอความร่วมมือให้เคลื่อนย้ายเพิงร้านค้าสิ่งของอื่นๆออกจากแนวกำแพงเมือง ซึ่งจากการเจรจาเบื้องต้นไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนั้นทางหน่วยงานได้ส่งหนังสือราชการลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 และมีผู้รับตามระบบไปรษณีย์แล้วในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เรื่อง ขอความร่วมมือเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากโบราณสถานทันทีหลังจากได้รับหนังสือฉบับนี้

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการบุกรุกโบราณสถาน หรือทำให้เสียหาย ทำลายทำให้เสื่อมค่า หรือทำให้ไร้ประโยชน์ซึ่งโบราณสถานตามความในมาตรา 32 แห่ง พรบ.โบราณสถานฯ หากฝ่าผืนจะมีความผิด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินเจ็ดแสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ

ขอบคุณภาพและข้อมูล : เพจ-อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Historical Park