จังหวัดระนอง ร่วมกับสหกรณ์ พาณิชย์จังหวัด และเกษตรอำเภอกระบุรี ระดมกำลังเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรตำบลปากจั่น ช่วยเร่งระบายมังคุดในพื้นที่ออกสู่ตลาดต่างจังหวัด มั่นใจสามารถดำเนินการได้ทันเวลาไม่ให้ผลผลิตเสียหาย ช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมังคุด

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยถึงสถานการณ์ราคามังคุดในจังหวัดระนองว่า ขณะนี้ราคารับซื้อมังคุดได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลผลิตมังคุดในปีนี้มีค่อนข้างเยอะกว่าทุกปีที่ผ่านมา มีราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8-15 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพและขนาดของผลมังคุด ปัจจุบันพ่อค้าในพื้นที่ได้รับซื้อมังคุดเบอร์ 1 จากเกษตรกร คุณภาพส่งออกมีราคาเพียงกิโลกรัมละ 17 บาทเท่านั้น แต่สหกรณ์จังหวัดระนองพร้อมเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรได้เข้ามารับซื้อมังคุดในราคานำตลาด ที่กิโลกรัมละ 20 บาท เพื่อช่วยพยุงราคาผลผลิตไม่ให้ต่ำจนเกินไปและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรตำบลปากจั่น

ทั้งนี้ จังหวัดระนอง ได้ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดระนอง และอีกหลายหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเร่งแก้ไขและพยุงราคาผลไม้มังคุดในพื้นที่อำเภอกระบุรี โดยพาณิชย์จังหวัดระนองได้หาตลาดเพื่อส่งมังคุดไปจำหน่ายในพื้นที่ต่างจังหวัด โดยได้มีการคัดแยกมังคุดและบรรจุกล่องพร้อมนำส่งให้กับผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและพิษณุโลก โดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่นจะเป็นผู้นำส่งในล๊อตแรกประมาณ 6,000 กิโลกรัมหรือจำนวน (6 ตัน) ในราคากิโลกรัมละ 36 บาท ซึ่งเบื้องต้นได้บรรจุลงกล่องพัสดุและจัดเรียงใส่รถบรรทุกผลไม้พร้อมเคลื่อนย้ายนำส่งผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดพิษณุโลกแล้ว

สำหรับในล๊อตที่ 2 น่าจะรวบรวมปริมาณผลมังคุดได้เพิ่มมากขึ้น คาดว่าจะเร่งระบายมังคุดได้หมดทันฤดูกาลและกระจายออกสู่ตลาดต่างจังหวัดได้จนหมดและทันเวลา ส่วนปัญหาอุปสรรคในพื้นที่เนื่องจากตะกร้าผลไม้ที่ไว้สำหรับลำเลียงมังคุดมีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีผลผลิตมังคุดจำนวนมาก ทางเกษตรจังหวัดระนอง จึงได้ทำการขอยืมตะกร้าผลไม้จากจังหวัดจันทบุรีมาไว้ให้กับทางเกษตรกรอำเภอกระบุรีอย่างเร่งด่วนแล้ว

ด้าน นายธีระพล ภูทองเจริญ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น กล่าวว่า ผลผลิตมังคุดปีนี้เยอะมาก ราคามังคุดปีนี้ในช่วงแรกๆก็ดี แต่ราคา ขณะนี้ถือว่าต่ำมากที่สุด ซึ่งยังไม่รวมค่าแรงงานในการจ้างเก็บกิโลกรัมละ 5 บาท ซึ่งถ้าหากต่ำไปมากกว่านี้ก็คงจะไม่เก็บขายเพราะไม่คุ้ม แต่ยังดีที่ทางกลุ่มเกษตรกรมีการระบายมังคุดออกไปขายต่างจังหวัดได้ ซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วเกษตรกรตำบลปากจั่นสามารถขายมังคุดได้ในราคาสูงกว่าปีนี้มาก ส่วนการวางแผนการบริการจัดการผลผลิตมังคุดนั้นหลังจากระบายมังคุดหมดแล้วจะรวบรวมปัญหาอุปสรรคทั้งหมด เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว เพื่อให้มีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมการเก็บเกี่ยวมังคุดอย่างถูกวิธีให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกรักษาคุณภาพมังคุด ตลอดจนลดความเสียหายในการเก็บเกี่ยว เนื่องจากเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ ซึ่งการดูแลและรักษาผลผลิตให้มีคุณภาพจะส่งผลต่อการกำหนดราคาผลผลิตที่เป็นธรรมต่อเกษตรกรอีกด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance