เมื่อเวลา 16.00 น. วันนี้ (1 ส.ค.62) สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดงานวันสตรีไทย ประจำปี 2562 "สายธารแห่งพระบารมี สู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน" ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี ภานุ แย้มศรี ผวจ.นนทบุรี จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณัฏฐ์พล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ วัจนาถ วังตาล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผู้บัญชาการมณฑทลทหารบกที่ 11 พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 รชตภร โตดิลกเวชช์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานวันสตรีไทย วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานสภาสตรีแห่งชาติฯ พร้อมข้าราชการ และคณะกรรมการจัดงานฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ

ในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มีพระราชดำรัสต่อคณะสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร ดังนี้

"ข้าพเจ้ารู้สึกมีความยินดีและปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้มาร่วมงานวันสตรีไทยประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ขอแสดงความยินดีต่อสตรีไทยดีเด่นและเยาวสตรีไทยดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นสตรีไทยดีเด่นแลเยาวสตรีไทยดีเด่นประจำปีนี้

"ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณ พระมหากรณาธิคุณ ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธาน แห่ง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด และแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถ และสมเด็จพระบรมราชชนนี"

"ขอให้ทุกท่าน ณ ที่นี่ โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายธารแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนเหมือนดังที่ท่านได้ตั้งแนวความคิดของการจัดงานในปีนี้"

"คำสัตย์ปฏิญาณที่ทุกท่านได้กล่าวนั้นทำให้ข้าพเจ้ารู้สึก ซาบซึ้งและแอบกล่าวตามในใจอยู่ในที ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นสตรีไทยคนหนึ่ง บทบาทหน้าที่สำคัญที่สตรีไทยมีต่อสถาบันครอบครัวตลอดจนการถ่ายทอดสั่งสอนการเป็นสตรีไทยที่ดีไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนั้น นับเป็นรากฐานสำคัญสำหรับความมั่นคงของครอบครัว และจะนำพาไปสู่ความมั่นคงของครอบครัวและประเทศชาติต่อไป"

"ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระบารมี แห่งบูรพมหากษัตริยาธิราช แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายมีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน"