เมื่อเวลา 17.00 น.วานนี้ (31 ก.ค.62) ที่วัดยางตลาด บ้านย่อ ตำบลย่อ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ดร.พวงคำ ทองทั่ว วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร จัดกิจกรรมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ(วันพระ) ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมี พระครูเมธีธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดยางตลาด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ในวาระสี่ดีของจังหวัดยโสธร เพื่อให้ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่และท้องถิ่น อุบาสก อุบาสิกาและพุทธศาสนิกชน ร่วมการสวดมนต์ปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อมีจิตใจที่สงบอีกทั้งเพื่อนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการตลอดจนประชาชนหันหน้าเข้าวัดโดยเฉพาะเยาวชนทุกวันนี้นอกจากมาเที่ยวงานประเพณีตามวัดหรือมาดูสวนสนุกแล้วจะไม่มาวัดกันดังนั้นโครงการดังกล่าวจึงเป็นอีกโครงการหนึ่งที่จะนำข้าราชการ ประชาชน ตลอดจนเยาวชนหันมาเข้าวัดฟังธรรมกันซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 250 คน

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน