“SENA” ปลื้มนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) ตอบรับจองซื้อหุ้นล้น ขายหมดเกลี้ยงภายในวันเดียว มียอดจองซื้อมากกว่าวงเงินที่เสนอขาย 1.8 พันล้าน สะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อธุรกิจของบริษัทเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตต่อเนื่องในอนาคต

ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ผู้ดำเนินโครงการหมู่บ้านใช้พลังงานแสงอาทิตย์(โซลาร์เซลล์)เต็มรูปแบบรายแรกของไทย เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ในวงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 ก.ค.ที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจำนวนมาก มีนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW) เข้ามาจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทสูงกว่าวงเงินที่บริษัทเสนอขายจำนวนมาก

“การออกหุ้นกู้ของบริษัทครั้งแรกในปีนี้ ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ขายหมดเกลี้ยงภายในวันเดียว และมียอดการจองซื้อมากกว่าที่บริษัทเสนอขาย สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนมีความเชื่อมั่นในการดำเนินงานของบริษัท และศักยภาพการเติบโตของบริษัทในอนาคต”

สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ วงเงินไม่เกิน 1,800 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขาย 1,300 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองขายอีกไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี 7 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.40 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ โดยมีธนาคารกสิกรไทย,บล.ภัทร และ บล.โนมูระ พัฒนสิน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และธนาคารธนชาต เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน

โดยเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ จะนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม ซึ่งอาจรวมถึงตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน และ/หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของผู้ออกหุ้นกู้และ/หรือเพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจโดยมีระยะเวลาการใช้เงินภายใน 6 เดือน

ทั้งนี้ปัจจุบันบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ระดับ“BBB”แนวโน้ม “Stable” สะท้อนถึงสถานะของธุรกิจที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน และพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างเป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งโครงการในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทำให้บริษัทมียอดขายและยอดโอนเข้ามาอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางของผลประกอบการที่ยังคงมีอัตราการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด
สำหรับแผนธุรกิจ บริษัทเตรียมรุกตลาดพลังงานมากขึ้น โดยบริษัทเสนา โซลาร์ เอนเนอร์ยี่ จำกัดได้วางแผนและตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ไว้ 600 ล้านบาทรวมกำลังการติดตั้ง 24 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเข้าไปขยายตลาดในกลุ่มผู้ประกอบการอาทิ โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น รวมจำนวน 13 แห่ง โดยเฉพาะการเข้าไปทำตลาดในรูปแบบของการจำหน่ายไฟฟ้าตรงให้กับผู้ประกอบการ หรือ Private PPA เป็นการติดตั้งแผงโซลาร์บนหลังคา และจำหน่ายไฟฟ้าในช่วงเวลากลางวันให้กับผู้ประกอบการโดยตรง เนื่องจากช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลา การจำหน่ายไฟฟ้าที่มีราคาสูง (ON PEAK) ทำให้ต้นทุนการใช้พลังงานลดต่ำลง เนื่องจากค่าไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จะมีราคาที่ต่ำกว่าราคาไฟฟ้าที่ซื้อจากระบบของการไฟฟ้า

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน