วันนี้ (31 ก.ค.62)​ นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฎิบัติหน้าที่ นายก อบจ.อุบลราชธานี มอบหมายให้นายพิสุทธิ์ สีนอเพีย หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสารสนเทศ สำนักปลัด อบจ.อุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ในสังกัดฯอบจ.อุบลราชธานี นำรถแบ็คโฮ ร่วมกิจกรรม งาน Kick Off โครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น อย่างยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง โดยมีนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นหน่วยงานหลักจัดโครงการดังกล่าวฯ ซึ่งภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมทำความสะอาดรอบอ่างน้ำห้วยวังนอง Big Cleaning) กิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมตลาด Otop เคลื่อนที่ กิจกรรมขุดลอกคลองและจำกัดผักตบชวา เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักอนุรักษ์ดูแลรักษาคูคลองให้สะอาด น่าอยู่ต่อไป