ทีม SUW - ROBOT  นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม อ.เมือง จ.สุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  38  ประกอบด้วย ด.ช.จิตติพัฒน์ ถาปาวงศ์, ด.ช.นิติพนธ์ ผ่องแผ้ว และด.ช.ญาณวีร์ เรืองวิชัยวัฒน์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" หุ่นยนต์นานาชาติ ประเภทโครงงานหุ่นยนต์มอเตอร์เดียว ในการแข่งขัน International Robotic Olympaid 2019 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงเทพมหานคร โดยมีประเทศและเมืองสำคัญที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ ประเทศ จีน ฮ่องกง มาเก๊า เซียงไฮ้ เหลียวหนิง กุยหลิน หลิวโจว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย