ชาวสหกรณ์นครศรีฯ น้อมนำพระราชปณิธานความดี ร่วมจิตอาสาปลูกต้นไม้ พัฒนาสิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.10

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 62 นายชาตรี เกตุเรน สหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กิจกรรมที่ 1 อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : ปลูกต้นไม้ ณ สหกรณ์ปาล์มควนชะลิก จำกัด ม.4 ต.ควนชะลิก อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 140 คน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ม.3,4 ต.ควนชะลิก นายก อบต.ควนชะลิก คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหัวไทร โรงเรียนวัดควนชะลิก โรงเรียนวัดปากเหมือง จิตอาสา ประชาชนทั่วไป จิตอาสาจากสหกรณ์การเกษตรหัวไทร จำกัด สหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมปลูกต้นทองอุไร จำนวน 400 ต้น ในบริเวณสำนักงานสหกรณ์ และริมถนนสายควนใหญ่-ปากเหมือง ระยะทาง 3,000 เมตร และแจกให้ประชาชน นำไปปลูกที่บ้าน เพื่อปรับภูมิทัศน์ตลอดเส้นทางถนนสายดังกล่าว

นายชาตรี กล่าวว่า กิจกรรมนี้ จัดเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนได้รวมพลัง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รณรงค์ เชิญชวนให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดี ในพื้นที่การดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และเพื่อปลูกฝังบุคลากรสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร บุตรหลาน/เยาวชนรุ่นใหม่ ได้น้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาขยายต่อยอดทำความดีจากจุดเล็กๆ ในครอบครัวสู่การบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 10

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน