ก.วัฒนธรรมรณรงค์ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมเป็นรูปธรรมทุกมิติ
เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) จัดงานเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านภาษาไทย โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า วันภาษาไทยแห่งชาติ เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงรักและหวงแหนภาษาไทย ทรงทำให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของวันภาษาไทย ในปีนี้ วธ.ได้ขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานภาคสื่อสารมวลชน ให้รณรงค์ สร้างการตระหนักรู้ วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยเฉพาะสื่อโทรทัศน์ทุกช่องให้มีการแสดงสัญลักษณ์วันภาษาไทย ขอให้พิธีกร ผู้ดำเนินรายการ กล่าวทักทายผู้ชม นอกจากคำว่า สวัสดีแล้ว ยังให้ต่อท้ายด้วยคำว่า วันที่ 29 ก.ค. เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเตือนให้คนไทยรับรู้และให้ความสำคัญความงดงามของภาษา

รมว.วัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ในโลกปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยภาษาในสื่อโซเชียลอาจจะทำให้ภาษามีความผิดแปลกและเพี้ยนไปบ้าง จากการย่อคำ บัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ เช่นคำว่า สวัสดี กลายเป็น หวัดดี หรือ เกิดคำที่ใช้โดยให้ความหมายใหม่ เช่น คำว่า นก และ เท เป็นต้น ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ ดังนั้นเป็นหน้าที่ของวธ. ที่จะต้องรณรงค์ให้ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยมีแนวทางสร้างตัวชี้วัดความถูกต้องของการใช้ภาษา ทั้งจัดประกวดฟัง พูด อ่าน เขียน รวมทั้งประสานงานกับกระทรวงศึกษาธิการให้กำชับให้สถานศึกษาหาแนวทางร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติผ่านการให้ความสำคัญกับภาษาไทย นอกจากนี้ให้ผู้เปิดโรงเรียนกวดวิชาภาษาไทยทั้งในและต่างประเทศได้เผยแพร่ภาษาอย่างถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยด้วย

“ผมคิดว่าครอบครัวจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความเข้มแข็งในการปลูกฝังค่านิยมไทย โดยเฉพาะการฝึกฝนภาษาไทย แม้บางครอบครัวส่งบุตรหลานไปเรียนต่อในโรงเรียนนานาชาติ หรือโรงเรียน 2 ภาษา แต่ควรจะต้องมีการรณรงค์ตั้งแต่ในบ้าน ผสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา และต่อยอดสู่การนำภาษาไทยไปประชาสัมพันธ์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยการจัดแสดงผลงานทางด้านวัฒนธรรม มีแนวทางให้นำเรื่องภาษาไทยไปจัดแสดงเผยแพร่ด้วยเพื่อให้เห็นความงดงามของภาษาไทยด้วย” นายอิทธิพล รมว.วัฒนธรรม กล่าวทิ้งท้าย

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน