สหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2562

นายอดุลย์ คนมั่น สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายอารัญ จั่นจีน นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ คืออำเภอหนองใหญ่ โดยนำพันธุ์มะม่วง​เขียวเสวย​และมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้​ จำนวน​ 62​ ต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี​ แจกเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ​ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่​ ประจำปี​ 2562 จำนวน​ 31​ ราย​ อำเภอหนองใหญ่​ จังหวัดชลบุรี