รบ.จ่อออกสมาร์ทการ์ดแรงงานต่างด้าว เริ่ม มี.ค.60 พร้อม จัดโซนนิ่ง ดูแลสวัสดิภาพครบวงจร เมื่อเวลา 12.25 น.วันที่ 8 ก.พ. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลงผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 2/2560 ที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวทั้งระบบ ซึ่งรัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติผลักดันให้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายกลับประเทศ แล้วกลับเข้ามาใหม่อย่างถูกต้อง การดำเนินการวันนี้มีความคืบหน้าทั้งระบบ ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย 2.63 ล้านคน ตรวจสอบเป็นแรงงานที่ถูกกฎหมายแล้ว 1.25 ล้านคน ยังไม่ได้รับการตรวจสอบอีก 1.34 ล้านคน ขณะนี้ได้รับการผ่อนผัน รอพิสูจน์สัญชาติเป็นแรงงานประมง ประมาณ 1.46 แสนคน แรงงานปกติ 1.2 ล้านคน โดยเราจำเป็นต้องรักษาแรงงานต่างด้าวเหล่านี้ไว้เพื่อทำงานที่คนไทยไม่ทำ พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า รัฐบาลกำหนดมาตรการสำหรับแรงงานผิดกฎหมายไว้ 2 ประเภท คือ 1.สำหรับแรงงานประมงที่ภายหลังสิ้นสุดการผ่อนผันในวันที่ 1 พ.ย. 2560 จะต้องเดินทางกลับประเทศภายใน 15 วัน และ 2. จัดทำบัตรอนุญาต(สมาร์ทการ์ด)สำหรับแรงงานประเภทอื่นๆที่ได้รับการผ่อนผันซึ่งมีระยะเวลา 8 ปี สำหรับแรงงานที่ทำถูกต้องโดยจะจัดทำสมาร์ทการ์ดที่ศูนย์แรกรับเข้าทำงาน และจะเริ่มใช้ในปลายเดือนมี.ค.นี้ จากนั้นจะจัดทำแอปพิเคชั่นให้สามารถตรวจสอบข้อมูลของแรงงานต่างด้าวได้ พล.ต.คงชีพ กล่าวว่า นอกจากนี้ยังมีมาตรการจัดระเบียบหรือโซนนิ่งของแรงงานต่างด้าว โดยจะนำร่อง 2 จังหวัด คือจ.สมุทรสาคร และจ.ระนอง โดยให้สถานประกอบการรับผิดชอบดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงาน ส่วนแรงงานที่อยู่นอกเหนือจากความรับผิดชอบดังกล่าวรัฐบาลก็จะเข้าไปดูแล ทั้งเรื่องที่พักอาศัย สังคม การประกันตน การจ้างงานที่เหมาะสม การรักษาพยาบาล การศึกษาของลูกหลาน และสวัสดิการแรงงานทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายโซนนิ่งไปอีก 13 จังหวัด เช่น จ.ปทุมธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้ตั้งเป้าในปี 2565 ประเทศไทยจะไม่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศ ทั้งเรื่องผลของการกีดกันการค้า ข้อตกลงระหว่างประเทศ ปัญหาการค้ามนุษย์