วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดโครงการ รวมพลังปลูกป่าทำภูพานน้อยให้น่าอยู่ ประจำปี 2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

โดยมีนายสมยศ อุประ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร นายสินศักดิ์ชัยเดช บรรยงค์ ปลัด อบจ. ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง อบจ.หนองบัวลำภู และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมปลูกป่า (ต้นหางนกยูง) บริเวณสองข้างทาง เริ่มจากแยกวนอุทยานบัวบานถึงป้อมยามภูพานน้อย และทำกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศภูพานน้อย อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู

จ.หนองบัวลำภู นายวรรธนะ ทองดี