เมื่อเวลา 11.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ อาคารทีโอที นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายณัฐชนน ไพโรจน์ หัวหน้าพรรคโดมปฏิวัติ ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงประธานสภารัฐสภา เพื่อยื่นข้อเสนอแก้ปัญหากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ให้พรรคฝ่ายค้านได้ผลักดันแก้ปัญหาต่อไป

โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า พ.ร.บ.กยศ.ฉบับใหม่สร้างผลกระทบและปัญหาให้เกิดกับผู้กู้เงินกยศ. ทั้งเรื่องของผู้ค้ำประกันที่เป็นอุปสรรคต่อนักศึกษาที่ไม่สามารถหาผู้มาค้ำประกันสัญญาเงินกู้ได้ การให้กยศ.เข้าถึงบัญชีเงินฝากและเงินคงเหลือในบัญชี ถือเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้กู้เงิน การขยายเพดานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ร้อยละ 1 ต่อปี ทำให้การชำระเงินกู้มีความยากลำบาก และการโอนเงินกองทุนมีความล่าช้าส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระยะที่กำหนดได้ จึงอยากให้มีการทบทวนแก้ไข

ทั้งนี้ นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เป็นผู้รับหนังสือ โดยมีตัวแทน 7 พรรคฝ่ายค้านร่วมด้วย กล่าวว่า ตนจะเสนอญัตติให้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบบที่เกิดจากหนี้กยศ. ซึ่งจะนำปัญหาเหล่านี้เข้าสู่การพิจารณาด้วย

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance