ฝ่ายค้านซัดสภาเล่นเกมการเมิอง ชิงปิดประชุม ด้าน"สมบูรณ์"สวนกลับฝ่านค้านตีรวนทำให้การประชุมน่าเบื่อ

เมื่อวันที่ 24 ที่ TOT แจ้งวัฒนะ พรรคร่วมฝ่ายค้านได้ร่วมกันแถลงข่าวหลังจาก นายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาคนที่ 1 ประธานในการประชุมได้ สั่งปิดการประชุมโดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สส.กทม.พรรคเพื่อไทย แถลงเรียกร้องให้ ให้ประธานสภาฯรับผิดชอบกับการปิดประชุมพิจารณาเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดระบาดในประเทศขณะนี้ ทั้งที่เป็นเรื่องสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ แต่ฝ่ายรัฐบาลกลับเล่นเกมการเมือง ทั้งที่ฝ่าย ขานลงชื่อเพื่อให้ครบองค์ประชุมแล้วแต่ก็ยังติดประชุมนี้

ด้านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการ ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า การประชุมวันนี้มีสมาชิกลงชื่อทั้งหมด 471 คนซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม แต่การนับองค์ประชุมไม่ได้นับที่การลงชื่อก่อนเข้าประชุมแต่ต้องนับในห้องประชุม ซึ่งการประชุมวันนี้ถือว่าครบองค์ประชุม เพราะไม่มีการตรวจสอบองค์ ขึ้นอยู่กับ การ พิจารณาของประธานในที่ประชุมสามารถสั่งปิดประชุมได้ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะฝ่ายเค้านต้องการจะตีรวนทำให้การประชุมเกิดความเบื่อหน่ายเท่านั้น

กดติดตาม
สยามรัฐ LINE อฟช.
ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน