กลุ่มสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ บุกสภาฯ ยื่นหนังสือตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน หวั่นเสียค่าโง่ไม่สิ้นสุด

วันที่ 24 ก.ค.62 ที่หอประชุมใหญ่ ทีโอที แจ้งวัฒนะ ตัวแทนสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) กลุ่มธรรมาภิบาลไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย (สร.รฟท.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้า (สร.รฟฟ.) สมาพันธ์คนงานรถไฟ (สพ.รฟ.) นำโดยนายอัครกฤษ นุ่นจันทร์ ผู้อำนนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาสถาบันธรรมาภิบาลไทย ได้ยื่นหนังสือขอให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) ที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน และความเสียหายต่อประเทศชาติ โดยมีนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะรองประธานวิปรัฐบาล เป็นผู้รับหนังสือ

นายอัครกฤษ กล่าวว่า เราสนับสนุนโครงการฯ ดังกล่าว เพราะอยากเห็นประเทศไทยมีการพัฒนาเจริญก้าวหน้า อย่างน้อยประเทศก็เป็นจุดศูนย์กลางของ AEC ในอนาคต แต่ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จะกลายเป็นค่าโง่ไม่สิ้นสุดให้กับประเทศไทย และคนที่รับผิดชอบถ้าไม่ใช่ตัวท่าน ก็ลูกหลานท่านในอนาคต

นายชินวรณ์ กล่าวว่า ทางสภาฯ ได้เสนอญัตติเรื่องนี้ ได้แก่ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญเพื่อศึกษา ตรวจสอบการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง สุวรรณภูมิ อู่ตะเภา) และการกำหนดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา และตรวจสอบผลกระทบจากการดำเนินโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) การวางผังเมือง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง โดยตนจะนำขอเรียกร้องดังกล่าวเสนอให้กับประธานวิปรัฐบาล

“อย่างไรก็ตาม หากญัตติดังกล่าวมีการนำเข้าสู่สภาฯ คาดจะมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และคงมีการพิจารณาเพื่อจัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญหรือไม่ จะแจ้งให้ทราบต่อไป”นายชินวรณ์ กล่าว