วันอังคารที่ 23 ก.ค. 2562นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองพร้อม นางสาว ยุพิน ศวิตชาต หัวหน้าฝ่ายรายได้ เข้ารับรางวัล ผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดเก็บภาษีดีเด่น จากรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายเกรียงยศ สุดลาภา โดยได้รับรางวัลประเภทรางวัลสำนักงานเขต ที่จัดเก็บภาษี สามประเภทรวมกันได้เกินประมาณการสูงสุดอันดับที่ 2 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลซ