นายธนวัฒน์ อัจฉริยวุธ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัวอย่างเป็นทางการของบี-ควิก ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานครบวงจรที่มีเครือข่ายมากที่สุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑลสาขาล่าสุดที่ศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว โดยมีนายไกรสร ประกอบดี ผู้จัดการเขต พร้อมด้วยนายสัมพันธ์ ไวยวาษาผู้จัดการศูนย์รถยนต์บี-ควิก สาขาศูนย์การค้าลาซาล อเวนิว ให้เกียรติร่วมรับมอบ

กองทุนประกันวินาศภัย