“ธอส.”ระบุวันแรกเปิดจองซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท ทั่วประเทศวันแรก 5,999 บัญชี 8,346 หน่วย

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)เปิดเผยว่า บรรยากาศการเปิดแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆหน่วยละ 1 ล้านบาทนับตั้งแต่ธนาคารเริ่มเปิดทำการเวลา 08.30 น.จนถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 22 ก.ค.62 ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ลูกค้าประชาชนแจ้งความประสงค์พบว่ามีผู้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคแล้ว 5,999 บัญชี คิดเป็นยอดจองซื้อสลาก 8,346 หน่วย

สำหรับที่ ธอส.สำนักงานใหญ่ พบว่ามีประชาชนทยอยเดินทางมารอแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากฯ ก่อนเวลาเปิดทำการปกติของธนาคารตั้งแต่เวลา 08.00 น.ก่อนที่ธนาคารจะเริ่มแจกบัตรคิว เพื่อเปิดบัญชี และแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากในเวลา 08.30 น. โดยผู้ที่ทำธุรกรรมเรียบร้อยจะได้รับใบแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส. ชุดวิมานเมฆ กลับไปเป็นหลักฐานยืนยันการจอง

โดยสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ ธนาคารกำหนดวงเงินรวม 27,000 หน่วย หรือ 27,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ผู้มีอุปการคุณ 5,000 หน่วยและลูกค้าทั่วไป 22,000 หน่วย โดยเปิดบัญชีเพื่อแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ได้จนถึงวันที่ 15 ส.ค.62 กรณีมีผู้จองซื้อสลากเกิน 22,000 หน่วย ธนาคารจะ Random รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากวันที่ 19 ส.ค.62

ทั้งนี้สลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ ถือเป็นสลากที่ให้ผลตอบแทนดีและมีโอกาสถูกรางวัลสูง สามารถเปิดบัญชี “เงินฝากออมทรัพย์รับโชค”ขั้นต่ำ 500 บาทเพื่อจองซื้อสลากไม่เกิน 5 หน่วยต่อ 1 ราย เปิดบัญชีได้ทั้งในนามบุคคลธรรมดา,คณะบุคคล,ห้างหุ้นส่วนสามัญ,สถาบันที่ไม่แสวงหาผลกำไร,นิติบุคคล,หจก.,บจก. ,บมจ. และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ

“อายุสลาก 3 ปี ผลตอบแทนเมื่อฝากครบ 3 ปี จะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 42,000 บาท หรือคิดเป็น 1.4% ต่อปี ได้ลุ้นรางวัลทุกวันที่ 16 ของเดือน รางวัลละ 200,000 บาท จำนวน 27 รางวัลต่อเดือน หรือตลอด 3 ปีจะได้ลุ้นรางวัลถึง 36 ครั้ง รวม 972 รางวัล หากถูกรางวัล 1 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะอยู่ที่ 8.07% ต่อปี หรือถูกรางวัล 5 ครั้ง ผลตอบแทนเฉลี่ยจะสูงถึง 34.73% ต่อปี”