เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า ได้ประชุมร่วมกับทุกเหล่าทัพที่จะสนับสนุนอากาศยานในการทำฝนหลวง จากที่ขณะนี้กองทัพอากาศสนับสนุนเครื่องบิน BT67 ในการปฏิบัติการฝนหลวงอยู่ 2 ลำ จะเพิ่มเครื่องบิน BT67 อีก 1 ลำที่หน่วยฝนหลวงเชียงใหม่และ เครื่องบิน AU23 จำนวน 4 ลำที่นครราชสีมาและสงขลาที่ละ 2 ลำ กองทัพบกสนับสนุนเครื่องบิน CASA 1 ลำ ที่ ลพบุรี ซึ่งเป็นเครื่องบินที่เคยร่วมปฏิบัติการฝนหลวงแล้ว จึงพร้อมใช้งาน ส่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนเครื่องบิน CN 235 จำนวน 1 โดยจะติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นและเจาะท้องเครื่องบินสำหรับโปรยสารฝนหลวง นอกจากนี้ทางกองทัพอากาศและกองทัพบกสนับสนุนกำลังพลช่วยลำเลียงสารฝนหลวง ทั้งนี้กำหนดปฏิบัติการพร้อมกันวันที่ 1 สิงหาคมนี้