ประมาณ 16.00-16.20 น. ประเมินไม่กระทบกับเส้นทางการบินและประเทศไทย โดยชิ้นส่วนจรวดจะตกในทะเลอันดามันทั้งหมด ขณะชิ้นส่วนท่อนที่ 3 คาดจะตกห่างชายหาดภูเก็ตกว่า 300 กม. อาจเห็นได้แค่ลำแสงจากการระเบิด หลังจากเลื่อนกำหนดการยิงจากกลางเดือน

เฟซบุ๊ก GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่า เมื่อวันที่ 21 ก.ค.62 ได้รับข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่า "หน่วยการบินพลเรือนอินเดีย แจ้งการยิงจรวดส่งจันทรายานไปลงดวงจันทร์เพื่อสำรวจพื้นผิวดวงจันทร์ ในวันจันทร์ที่ 22 ก.ค.62 เวลาประมาณ 16:00-16:20 น. (เวลาในประเทศไทย) "

จากการประเมินเส้นทางการยิงจรวดในเบื้องต้นไม่ส่งผลกระทบกับเส้นทางการบินและประเทศไทยแต่อย่างใด โดยชิ้นส่วนจรวดแต่ละท่อนจะตกบริเวณทะเลอันดามันทั้งหมด และชิ้นส่วนท่อนสุดท้าย (ท่อนที่ 3) จะตกห่างจากชายหาดจังหวัดภูเก็ตประมาณ 357.05 กิโลเมตร ตามภาพ...

ทั้งนี้ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่อาจจะเห็นลำแสงจากการระเบิดของชิ้นส่วนจรวดได้ สำหรับการยิงจรวดส่งดาวเทียมในครั้งนี้ เป็นการยิงจรวด GSLV MKIII เพื่อส่งดาวเทียมไปศึกษาสำรวจดวงจันทร์ จากฐานปล่อยศรีหริโกตา ประเทศอินเดีย และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด ทางจิสด้าจะแจ้งให้ทราบทันที...

โดยก่อนหน้านี้ มีการแจ้งเตือนการยิงจรวดดังกล่าว เมื่อวันที่ 14-16 ก.ค. 62 แต่จำเป็นต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากเทคนิคบางประการ”

กองทุนประกันวินาศภัย