นิทรรศการภาพถ่าย “วิถีรัตนโกสินทร์” ผ่านเลนส์กล้องมุมมองของนักถ่ายภาพส่งผลงานเข้าประกวด

นิทรรศการโครงการประกวดภาพถ่าย 237 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจัดแสดงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 โดยนำเสนอผลงานของนักถ่ายภาพชาวไทยที่ได้บันทึกไว้ในช่วงงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปีกรุงรัตนโกสินทร์ และส่งภาพเข้าร่วมการประกวดภายใต้หัวข้อ “วิถีรัตนโกสินทร์” (Streets of Rattanakosin) และโพสต์ภาพถ่าย #Rattanakosin237th บนสื่อสังคมออนไลน์ ได้รับรางวัลกับภาพถ่ายร่วมจัดแสดง รวม 67 ผลงาน

ภาพถ่ายแต่ละภาพสื่อวิถีรัตนโกสินทร์ปัจจุบันหลากหลายรูปแบบ ทั้งภาพสถาปัตยกรรม อาคารสถานที่บริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์ บรรยากาศพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภาพสะท้อนสภาพสังคมไทยผ่านตัวบุคคล ชุมชน วัดวาอาราม สถานที่ราชการ ตลอดจนการแสดงออกถึงความเป็นไทย ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ อาหาร ตลอดจนกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ชมกันได้ที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ชั้น 2 ถึง 30 ก.ค. นี้

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance