ช่วงเช้าวันนี้ ( 20 ก.ค.62 ) ทีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 1 จ.พะเยา ร.อ.ธรรมนัส พรมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะทำงานได้ลงพื้นจังหวัดพะเยา เพื่อวางแนวทางในการพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยาและมอบนโยบายให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในขณะเดียวกันคณะฯรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำตามแหล่งต่างๆโดยเฉพาะในกว๊านพะเยา และตรวจสอบความเสียหายของต้นข้าวที่ยืนต้นตาย ตลอดจนการประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเยียวยา

ทันทีที่มาถึงคณะได้ไปสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งตั้งอยู่ภายในสถานีวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดฯ จากนั้นได้ประชุมทุกภาคส่วนเพื่อหาทางพัฒนาพื้นที่กว๊านพะเยาให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืนที่สุด จากนั้นรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำตามแหล่งน้ำต่างๆในจังหวัดพะเยาและสถานการณ์ความเดือดร้อนของชาวนาที่ประสบปัญหาจากภัยแล้งต้นข้าวยืนต้นตายเพราะขาดน้ำ

จากนั้นเดินทางไปเคารพสักการะอนุสาวรีย์พญางำเมือง พร้อมกับนายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯเพื่อพบปะประชาชนที่มารอต้อนรับและรับทราบปัญหาของประชาชน ก่อนที่จะร่วมกันปล่อยปลาเศรษฐกิจำนวน150,000 ตัว ลงกว๊านพะเยาและปรับปรุงคุณภาพน้ำด้วยจุลินทรีย์ ปม.1 เสร็จสิ้นภารกิจแล้วมฟ้สัมภาษณ์ถึงกรณีแก้ไขปัญหาความแห้งแล้งของจังหวัดพะเยาว่า ได้สั่งการให้ จนท.ฝนหลวงนำเครื่องบินออกสำรวจกลุ่มเมฆ ถ้ามีปริมาณเพียงพอสามารถทำในวันนี้ได้เลย และการแก้ไขในระยะยาวได้สั่งการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งเสาะหาแหล่งน้ำใต้ดินหรือน้ำบาดาล ที่อยู่ใต้ห้วยหนอง คลองบึง เพื่อทำการขุดเจาะเป็นแหล่งน้ำเสริมไว้ใช้ในช่วงที่รอฝนตก และได้ประสานกำลังของทุกเหล่าทัพไว้แล้วหากต้องมีการทำงานเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความแห้งแล้งให้จังหวัดพะเยาโดยรวม

จากนั้นคณะได้เดินทางเข้าพื้นที่กว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก ซึ่งประสบปัญหาน้ำแห้งจนเห็นสันดินดอนกลางกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน ขฯเดียวก็ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายของต้นกล้าข้าวในนาที่ยืนต้นตายเพราะขาดน้ำโดยรอบกว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก ในพื้นที่ ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านสาง และตำบลแม่ใส อ.เมือง จ.พะเยา และพื้นที่ อ.ดอกคำใต้ ซึ่งก็ประสบปัญหาภัยแล้งเป็นพื้นที่กว้างเหมือนกัน