รองกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์โครงการไทยนิยมยั่งยืน พร้อมร่วมเปิดจุดแบ่งปันน้ำมันดีเซล B100 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.62 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนางอุไร ทับเทศ ผู้อำนวยการกองคลัง และคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจกำกับและติดตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีนายอภิเชษฐ์ พงศ์ชู สหกรณ์จังหวัดระนอง และบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด จังหวัดระนอง

สหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด ได้รับการสนับสนุนรถโฟล์คลิฟท์ โครงการเพิ่มศักยภาพการรวบรวมและการแปรรูปยางพาราในสถาบันเกษตรกร เพื่อใช้ดำเนินการรวบรวมยางพารา ทำให้สหกรณ์สามรถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน นำมาเพิ่มราคารับซื้อผลผลิตให้กับสมาชิก และยังมีสหกรณ์อีก 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. ระนอง จำกัด, สหกรณ์การเกษตรกระบุรี จำกัด และสหกรณ์การเกษตรศุภนิมิตกระบุรี จำกัด ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากโครงการสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจรวบรวมเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรสมาชิก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการรวบรวมเมล็ดกาแฟสาร โดยมีปริมาณรวบรวมเพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่า รวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดกาแฟให้เป็นกาแฟคุณภาพ ให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณรวบรวมทั้งหมด

ในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดจุดแบ่งปันน้ำมันดีเซล B100 ของสหกรณ์กองทุนสวนยางคอคอดกระ จำกัด ซึ่งเป็นแห่งแรกของสหกรณ์ในจังหวัดระนอง ให้เครือข่ายสมาชิกสหกรณ์ได้ใช้น้ำมันดีมีคุณภาพในราคาประหยัด เพื่อความสะดวกของประชาชนที่ต้องการใช้และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในอีกทางหนึ่ง รวมถึงยังเป็นการช่วยพยุงราคาปาล์มน้ำมันช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มอีกทางหนึ่งด้วย