ชาวบ้านตำบลสองห้อง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ “แห่นางแมว” ขอฝนตามความเชื่อ หลังเผชิญวิกฤตแล้งหนักสุดในรอบ 20 ปี ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ นาข้าวยืนต้นแห้งตายแล้วกว่า 7,000 ไร่

วันนี้ (20 ก.ค.62) นายฮั้ว ธีระวิทยาภรณ์ กำนันตำบลสองห้อง นายพร้อม จันทร์แดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)สองห้อง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ และชาวบ้านจาก 16 หมู่บ้าน ตำบลสองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันทำพิธี “แห่นางแมว” เพื่อบวงสรวงเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนสรวงสวรรค์ ตามประเพณีความเชื่อของชาวอีสาน ที่สืบทอดต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล หลังจากปีนี้ชาวบ้านในตำบลสองห้องได้เผชิญกับปัญหาภัยแล้งหนักที่สุดในรอบกว่า 20 ปี ทั้งนี้ ชาวบ้านได้นำตุ๊กตาแมว 2 ตัว มาใส่ไว้ในกรงแล้วแห่ไปรอบหมู่บ้าน

จากนั้นชาวบ้านที่ร่วมในขบวนแห่ก็จะนำน้ำมาสาดใส่ตัวแมวที่นำมาประกอบพิธี พร้อมแห่ไปรอบหมู่บ้านทั้ง 16 หมู่บ้าน ที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งการประกอบพิธีแห่นางแมวดังกล่าว เป็นประเพณีความเชื่อโบราณ เพื่อให้ “เทวดา” บนท้องฟ้าได้รับรู้ถึงความแห้งแล้ง และจะได้ประทานฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร ทำนาฝนทิ้งช่วง นาข้าวยืนต้นเริ่มแห้งตายแล้วกว่า 7,000 ไร่ จากพื้นที่ทำนาทั้งตำบลกว่า 10,000 ไร่ และแหล่งน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำสำหรับให้สัตว์เลี้ยงได้กิน

ขณะที่ทาง อบต.สองห้อง ก็ได้ประสานหลายหน่วยงานทั้งอำเภอ จังหวัด เพื่อเร่งหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยแล้งทั้งในระยะสั้นโดยการนำน้ำไปแจกจ่าย และระยะยาวคือการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

นายฮั้ว ธีระวิทยาภรณ์ กำนันตำบลสองห้อง อ.เมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า พิธีแห่นางแมวเป็นความเชื่อของชาวอีสานที่เคยถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ หากปีไหนประสบปัญหาภัยแล้ง ชาวบ้านก็จะร่วมกันประกอบพิธีแห่นางแมว เพราะเชื่อว่าหากมีการประกอบพิธีแล้วจะทำให้เทวดารับรู้ถึงความเดือดร้อนและประทานฝน ให้ตกต้องตามฤดูกาล ทั้งยอมรับว่า ปีนี้ตำบลสองห้องประสบสถานการณ์ภัยแล้งหนักที่สุดในรอบกว่า 20 ปีที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าหลังจากประกอบพิธีแล้ว จะทำให้มีฝนตกตามฤดูกาลส่งผลให้ชาวบ้านมีน้ำอุปโภคบริโภค เลี้ยงสัตว์ และทำการเกษตรได้

ตำบลสองห้อง มีทั้งหมด 16 หมู่บ้าน ประชากรกว่า 8,000 คน ขณะนี้ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้วครบทุกหมู่บ้าน และมีพื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง นอกจากนั้นยังส่งผลกระทบกับประชาชน ในหลายหมู่บ้าน ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งในการช่วยเหลือเบื้องต้น ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำน้ำออกแจกจ่ายให้กับประชาชน ในหมู่บ้านที่ขาดแคลน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ