“เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”...จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ลำห้วยโมง หน้าวัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง หมู่ 8 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (20 ก.ค.62) ที่ลำห้วยโมง หน้าวัดศรีชมภูองค์ตื้อ บ้านน้ำโมง หมู่ 8 ต.น้ำโมง อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ,พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัดหนองคาย ,นายศรัณย์ศักดิ์ ศรีเครือเนตร นายอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสา ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

โดย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำจิตอาสา ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันทำความสะอาด ลำห้วยโมงและบริเวณที่กำหนดไว้ โดยร่วมกันตัดหญ้า กวาดถนน ปรับพื้นที่สองฝั่งของลำห้วยโมง กำจัดวัชพืชให้ดูสะอาดตา เพื่อเป็นการรักษาความสะอาด และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนของจังหวัดหนองคาย ในการรักษาความสะอาดทำให้บ้านเมืองน่าอยู่ยิ่งขึ้น

นับเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตสำนึกให้ทุกคน ทุกฝ่าย ตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลรักษาความสะอาด เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟู แม่น้ำ ลำคลอง อย่างยั่งยืนต่อไป อีกทั้งเปิดโอกาสให้จิตอาสาร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและสังคมอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและครอบครัวอีกด้วย.