วันนี้ (19 ก.ค.62) ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า- นายประภัตร โพธสุธน-และ น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ 3 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ ที่ อ.สามเงา จ.ตาก ที่เขื่อนภูมิพล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็น 13 จังหวัดในลุ่มน้ำปิง-เจ้าพระยา ผู้บริหารระดับสูงในกระทรวงเกษตรฯ- รองปลัด อธิบดี ในสังกัดกระทรวงเกษตร- นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก นายธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจและนายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 1 และ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดตาก ตำรวจ-ทหาร-ปกครอง-เกษตร ฯ ผู้แทนเกษตรกรผู้ใช้น้ำเพาะปลูก 250 คน จากพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง-แม่น้ำเจ้าพระยา เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลในเรื่องน้ำ ซึ่งการเดินทางมาตรวจราชการของ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นั้นเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้คณะรัฐมนตรีทุกกระทรวงเร่งลงพื้นที่ดูและแก้ไขปัญหาของประชาชนในทุกเรื่อง ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา เพื่อมาดูข้อเท็จจริง รับข้อมูลจากส่วนราชการและเกษตรกรรวมทั้งภาคประชาชน ของสถานการณ์การบริหาร จัดการน้ำในเขื่อนภูมิพล จ.ตาก

รายงานข่าวแจ้งว่า คณะของ รมช. เกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำ จากนั้นได้ลงพื้นที่ดูสภาพน้ำและปริมาณน้ำเก็บกักบริเวณสันเขื่อนภูมิพล เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปสู่การเตรียมการ ในการจัดสรรและบริหารน้ำ เป็ฯมาตรการเตรียมการเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้งในอนาคตต่อไป ภายหลังจากดูพื้นที่และตรวจราชการที่ อ.สามเงา จ.ตาก คณะได้เดินทางต่อไปยัง จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อดูปัญหาและข้อเท็จจริงของการแก้ไขปัญหาน้ำเช่นกัน

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance