นายอำเภอสังคม จ.หนองคาย เตือนประชาชนอาศัยริมโขงให้เฝ้าระวังระดับน้ำ ห้ามลงไปกางเต็นท์ หรือเล่นน้ำโขงช่วงนี้อย่างเด็ดขาด หลังเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว กำลังปล่อยน้ำโขงทดสอบผลิตกระแสไฟฟ้า ระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นผิดปกติ

วันที่ 18 ก.ค. 2562 เว็บไซต์ที่แปลเอกสาร สปป.ลาว/ไซยะบุลี แจ้งมาว่า ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ทางโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ำโขง ไซยะบุลี สปป.ลาว จะทดสอบเครื่องจักรปั่นไฟฟ้าหน่วยที่ 5 ใช้เวลาต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง (จำนวน 3 วัน) การทดสอบในครั้งนี้จะต้องปล่อยน้ำจากทางเหนือเขื่อนมากกว่าปกติ ตามระดับการไหลของแม่น้ำโขง โดยจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนของโครงการลดระดับจาก 273.3 เมตร เป็น 271 เมตร (masl) น้ำจะลดลงประมาณ 0.75 เมตรต่อวัน และระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเพิ่มขึ้นระดับสูงสุดประมาณ 237.5 เมตร อาจจะทำให้ระดับน้ำไม่ปกติเหนือเขื่อน, ท้ายเขื่อน และเมื่อสิ้นสุดการทดสอบทางโครงการจะปล่อยน้ำให้ไหลเป็นปกติ ดังนั้นจึงแจ้งมาเพื่อทราบ

นางสาวศิริกัลยา กิจรักษา นายอำเภอสังคม กล่าวว่า ได้รับการแจ้งเตือนจาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ว่าปริมาณน้ำโขงในห้วงวันที่ 16-19 ก.ค.62 จะมีปริมาณขึ้นลงผิดปกติและอาจเกิดน้ำขึ้นสูงตั้งแต่วันที่ 19 ก.ค.62 เป็นต้นไป นั้น อำเภอสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขง และทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทำประมง,ท่องเที่ยว หรือ ลงเล่นน้ำในแม่น้ำโขง เป็นต้น ได้ระมัดระวังหรืองดการทำกิจกรรม ในห้วงดังกล่าว ซึ่งช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติ อาจมีระดับเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว จากต้นน้ำในประเทศเพื่อนบ้าน อาจจะมีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยให้ทางหมู่บ้าน/ชุมชน ที่อาศัยอยู่ตลอดแนวแม่น้ำโขง ติดตามข่าวสารเรื่องการเพิ่มขึ้นของน้ำทางเหนืออย่างใกล้ชิดในห้วง 1 สัปดาห์หลังจากนี้ ให้ระมัดระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มขึ้นและลดลงอย่างผิดปกติ โดยเฉพาะการเดินเรือ การทำประมงหรือหาปลาตามวิถีพื้นบ้าน ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ห้ามลงไปนอน หรือกางเต็นท์นอนในเขตแม่น้ำโขงในระยะนี้อย่างเด็ดขาด รวมทั้งดูแลบุตรหลานที่อาจลงไปเล่นน้ำ หากมีเหตุการณ์ผิดปกติให้รายงานเหตุให้จังหวัดเลย โดยด่วน

สำหรับแม่น้ำโขงในพื้นที่ อ.สังคม ลดลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ลำน้ำโขงบางจุดสามารถมองเห็นโขดหินและสันดอนทรายกลางแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นระดับน้ำโขงที่ลดลงต่ำสุดในรอบหลายปี อย่างไรก็ตาม ระดับน้ำโขงที่ลดลงดังกล่าวอาจปรับระดับเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ เนื่องจากการขึ้นลงของน้ำโขงมาจากการปล่อยน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของเขื่อนไซยะบุรี ทางตอนเหนือของ สปป.ลาว.