“จุรินทร์-วีรศักดิ์”เข้าพาณิชย์ พร้อมเรียกผู้บริหารทุกกรมในสังกัดหารือ เดินหน้า 4 นโยบายเร่งด่วน ประกันรายได้-ผลักดันส่งออก-ดูแลปากท้องประชาชน-เจรจาการค้าต่างประเทศไม่ให้เสียเปรียบ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพาณิชย์ก่อนเริ่มทำงาน โดยย้ำว่างานที่ต้องทำเป็นการเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลมี 4 เรื่องสำคัญ คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรในพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด เนื่องจากต้องดูแลเศรษฐกิจฐานรากโดยเร็ว

ส่วนการเร่งผลักดันการส่งออก หลังจากหลายฝ่ายมีความกังวลว่าปีนี้อาจจะขยายตัวไม่ถึงร้อยละ 3 ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ยังเชื่อมั่นว่าเอกชนไทยมีศักยภาพที่จะร่วมกันขับเคลื่อนการส่งออกให้ขยายตัวได้ รวมทั้งอีกเรื่องเร่งด่วนคือ ปัญหาค่าครองชีพ ดูแลราคาสินค้าและบริการให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และงานระหว่างประเทศที่ยังค้าง โดยเฉพาะการเจรจาข้อตกลงต่างๆเช่น ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาเซ็บ และความตกลงเขตการค้าเสรี หรือ FTA ไทย-สหภาพยุโรป(อียู ) ซึ่งจะต้องเริ่มทำทันที แม้รัฐบาลจะยังไม่ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา

ทั้งนี้ยืนยันว่าแนวทางการทำงานจะร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการหารือร่วมกับ 3 ฝ่ายในแต่ละเรื่อง ทั้งส่วนราชการ เกษตรกร หรือภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดันนโยบาย โดยไม่ใช้แนวทางให้ส่วนราชการกำหนดนโยบายฝ่ายเดียว

โดยหลังจากนี้จะรับฟังและมอบนโยบายแต่ละหน่วยงานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งไม่ได้แบ่งงานกับ รมช.พาณิชย์ แต่ทุกงานจะร่วมกันดูและทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด ขณะเดียวกันปัญหาด้านค่าครองชีพที่มีเสียงบ่นจากประชาชนว่าสินค้ามีราคาแพงมากจะนำกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาบังคับใช้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมทั้งระบบกันต่อไป