นักเรียนจิตอาสาโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)เขต 32(บุรีรัมย์) เข้าโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR และการตกแต่งภาพในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวันเข้าพรรษา “มหัศจรรย์เทียนพรรษา ล้ำค่า อัตลักษณ์ประโคนชัย ” ประจำปี 2562 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

กองทุนประกันวินาศภัย
Muang Thai Insurance