วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองคาย ถนนประจักษ์ ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 “เอ้เทียนยามมื้อแลง เบิ่งสีแสงเมืองแคมของ ปีที่ 8” โดยมีขบวนเทียนพรรษาจากชุมชนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 11 ขบวน

นายกำภล เมืองโคตร นายกเทศมนตรีเมืองหนองคาย กล่าวว่า การจัดงานแห่เทียนพรรษาตอนกลางคืน ได้จัดติดต่อกันมาเป็นปีที่ 8 แล้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ชาวหนองคายและต่างจังหวัดเป็นจำนวนมาก
ชาวจังหวัดหนองคายมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและยึดมั่นในพระพุทธศาสนา มีวัดหลายแห่งในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จึงเป็นแนวคิดที่จะชูเอกลักษณ์ของความเป็นคนมีศีลธรรมของชาวหนองคายมาเป็นจุดเด่นในการจัดงาน

โดยได้เริ่มจัดขบวนแห่เทียนในช่วงเวลากลางคืน มาเมื่อปี พ.ศ.2555 เนื่องจากทุกปีก่อนหน้านั้นมีการจัดช่วงกลางวัน อากาศร้อนอบอ้าว และประชาชนส่วนใหญ่ติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมชมขบวนแห่และร่วมกิจกรรมได้ ดังนั้นจึงปรับเปลี่ยนเป็นการจัดขบวนแห่เทียนช่วงเย็นเป็นต้นมา

ในปีนี้ มีขบวนแห่เทียนจากเทศบาลเมืองหนองคาย จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และชุมชนต่างๆ เข้าร่วมงาน จำนวน 11 ขบวน